• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Formalności związane z zatrudnieniem pracownika

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma możliwość zatrudnienia osób, które okażą się wsparciem w wypełnianiu obowiązków oraz rozwijaniem biznesu. Warto jednak zaznaczyć, że procedura zatrudnienia pracownika musi być dopełniona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Daje to gwarancję ochrony zarówno pracownika jak również pracodawcy.

Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych osobowych jak:
– imię oraz nazwisko
– imiona rodziców
– data urodzenia
– miejsce zamieszkania
– wykształcenie
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia
– świadectwo pracy
– dyplomy oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Po przeprowadzeniu procesu zatrudnienia należy poddać pracownika obowiązkowym badaniom, które określą, czy dana osoba nie ma przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Bez wątpienia ważne jest, że badania powinny odbywać się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy (art. 229 Kodeksu Pracy).

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych pracowników.

Kiedy powinna zostać podpisana umowa? Umowa o pracę powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Kontakt