• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Faktura na żądanie

Faktura na żądanie regulowana jest zasadami zgromadzonymi w Ustawie o VAT. W tej regulacji państwowej znaleźć można spis wszystkich transakcji, które z mocy polskiego prawa dokumentowane być muszą fakturami. Warto zapamiętać, że w przypadku relacji na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca bezwzględny obowiązek sporządzania faktury występuje u przedsiębiorców sprzedających towary lub usługi innej firmie. 

Jeśli chodzi o realizację wystawienia faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej fakturę taką wystawia się od razu po dokonaniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. 

Trochę inaczej wygląda to w sytuacji, gdy wystawiamy fakturę na żądanie osoby fizycznej, która sama wnioskuje o sporządzenie dla niej faktury. Wystawienie faktury na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. Jeśli osoba fizyczna formułuje żądanie w miesiącu, w którym odbyła się dana transakcja, to fakturę na żądanie trzeba będzie wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po terminie dokonania tej transakcji. W przypadku, gdy osoba zgłosi się z wnioskiem, a nawet prośbą telefoniczną czy ustną o wystawienie faktury później niż w miesiącu transakcji, taką fakturę na żądanie przygotować trzeba będzie do 15 dni, licząc od dnia sformułowania wniosku lub prośby. Nigdy jednak nie będzie można odmówić wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, jeśli nie miną trzy miesiące od daty dokonania danej transakcji. 

 

Mikrorachunek podatkowy 

Kontakt