• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Faktura bez VAT

Faktura bez VAT, znana również jako faktura uproszczona, to dokument, który mogą wystawić podatnicy zwolnieni z tego podatku. Wystawienie faktur bez VAT to jedynie możliwość, a nie obowiązek. Przedsiębiorcy nadal więc mogą wystawiać również rachunki. Ważne jest tylko to, aby zdecydować się na jedną z tych możliwości i stosować ją w sposób ciągły. 

Najważniejszym wymogiem dla osób, które chcą wystawić faktury bez VAT jest to, że na dokumencie musi znaleźć się podstawa zwolnienia danego podatnika z tego podatku. Jest to więc:

  • przepis ustawy albo aktu, na podstawie których podatnik korzysta ze zwolnienia,
  • przepis unijnej dyrektywy, który zwalnia z podatku VAT dostawę danego towaru lub świadczenie danej usługi,
  • inna podstawa prawna, która wskazuje na zwolnienie z podatku.

Faktura bez VAT charakteryzuje się obecnością właściwie takich samych elementów, jak zwykle faktury VAT. Są to m.in. data sprzedaży i wystawienia dokumentu, kolejny numer, dane obu stron transakcji, nazwa i ilość towaru, ich ceny jednostkowe netto, suma wartości i sprzedaży netto, ewentualne koszty rabatów. Fakturę bez VAT należy wystawić w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

Kontakt