• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Każdy właściciel firmy, który zatrudnia pracowników ma obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia, która powinna spełniać ściśle określone warunki narzucone przez obowiązujące przepisy prawa.

Ewidencja zatrudnienia powinna zawierać:
– numer wpisu;
– imię i nazwisko osoby zatrudnionej;
– numer PESEL osoby zatrudnionej;
– Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zatrudnionej;
– datę rozpoczęcia i zakończenia przez tę osobę zatrudnienia;
– informacje o przebiegu zatrudnienia;
– adnotacje o przerwach w zatrudnieniu.

Zajmiemy się sprawami pracowników w Państwa firmie – profesjonalna obsługa kadrowa firm!

Kontakt