• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Ewidencja zatrudnienia – jak prowadzić?

Strona główna 

***

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia dodatkowych ewidencji księgowych. Jednym z tych obowiązków jest prowadzenie ewidencji zatrudnienia.

Ewidencję zatrudnienia prowadzą tylko podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników.

Warto zaznaczyć, że z tego obowiązki zwolnieni są przedsiębiorcy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego, którzy zatrudniają pracowników i wypłacają im należności ze stosunku pracy. Ta grupa podatników zobowiązana jest do prowadzenia imiennych kart przychodów.

Istotne jest, że zapis w ewidencji powinien być dokonany nie później niż przed rozpoczęciem zatrudnienia przez tę osobę.

Ewidencja zatrudnienia powinna zawierać:
1. numer wpisu;
2. imię i nazwisko osoby zatrudnionej;
3. numer PESEL osoby zatrudnionej;
4. Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zatrudnionej;
5. datę rozpoczęcia i zakończenia przez tę osobę zatrudnienia;
6. adnotacje o przerwach w zatrudnieniu.

Prowadzonej ewidencji zatrudnienia nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Należy jednak przechowywać ją w miejscu wykonywania działalności lub w siedzibie firmy w razie kontroli skarbowej lub podatkowej.

Kontakt