• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym, z którego mogą skorzystać osoby zatrudnione na stanowisku w szczególnych warunkach lub wykonujące pracę o szczególnym charakterze.

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej może złożyć osoba, która:

  • urodziła się po 31 grudnia 1948 r.;
  •  pracowała w szczególnych warunkach lub świadczyła pracę o szczególnym charakterze przez okres obejmujący minimum 15 lat;
  •  wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w okresie przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grudnia 2008 r.;
  • ukończyła co najmniej 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn;
  • jej suma okresów składkowych i nieskładkowych wynosi minimum 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn, przy czym okresy nieskładkowe są zaliczane w wymiarze nie większym niż  ⅓ okresów składkowych;
  • została z nią rozwiązana umowa o pracę.

Istotne jest to, że muszą zostać spełnione wszystkie warunki, aby zyskać prawo do ubiegania się o emeryturę pomostową. Dodatkowo trzeba pamiętać również o tym, że świadczenie przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytura pomostowa wypłacana jest z FEP (Funduszu Emerytur Pomostowych).

Należy zaznaczyć, że składki na FEP opłacają pracodawcy zatrudniający pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze bez względu na to czy pracownicy nabędą prawo do emerytury pomostowej.

Utrata zdolności do wykonywania pracy – zachęcamy do lektury!

Kontakt