• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Dyżur pracowniczy a gotowość do pracy

W obecnych czasach w bardzo wielu firmach czas pracy pracowników nie sprowadza się wyłącznie do pracy w wymiarze 8 czy 12 godzin. Bardzo wielu pracowników pracuje również “po godzinach” jednak w znacznej części jest to ich dobra wola i nie otrzymują za to wynagrodzenia. W tym wpisie postaramy się przybliżyć tematykę dyżur pracowniczy gotowość do pracy.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze co najmniej 11 godzin w ciągu doby. Przepisy jednocześnie dają możliwość pracodawcy do wstawienia pracownika w stan dyspozycji do pracy – wezwanie do dyżuru pracowniczego. Jeśli pracownik podczas takiego dyżuru nie zostanie wezwany do pracy wówczas nie otrzymuje on wynagrodzenia.

Dyżur pod telefonem to również często spotykana okoliczność. W momencie, gdy pracodawca wyda polecenie służbowe pracownikowi o pełnienie telefonicznego dyżuru w określonych godzinach może on również wyciągać negatywne konsekwencje służbowe. Za czas pełnienia dyżuru należy się pracownikowi rekompensata w formie czasu wolnego, jaki zostanie udzielony w ustalonym terminie. Jeśli natomiast dodatkowe godziny/dni wolne nie mogą zostać udzielone, pracodawca powinien zapłacić pracownikowi rekompensatę pieniężną.

Dyżur telefoniczny pełniony w innym miejscu niż miejsce pracy np. w domu w trakcie, którego pracownik nie wykona żadnej pracy jest zwolniony z wynagrodzenia. Jeśli natomiast pracownik wykona pracę, to czas jaki na to poświęcił powinien zostać mu oddany przez pracodawcę w ramach wolnych godzin.

Obowiązek odbywania dyżurów powinien być zapisany w umowie o pracę lub regulaminie wewnętrznym zakładu pracy.

Kontakt