• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Dyscyplinarka

Dyscyplinarka stanowi jedno z rozwiązań umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to szczególny sposób zakończenia stosunku pracy, który powinien być stosowany z ostrożnością.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy musi zostać spełnione wiele wymogów, aby ten rodzaj zwolnienia został dokonany zgodnie z obowiązującym prawem.

Należą do nich m.in.:
– wymóg „pisemności” oświadczenia pracodawcy
– konieczność podania przyczyny uzasadniającej zwolnienie
– konsultacja wiązkowa jeśli zwalnianego reprezentują związki zawodowe
– termin rozwiązania umowy

Dyscyplinarka powinna być uzasadniana umyślnym działaniem pracownika lub rażącym niedbalstwie z jego strony.

Przepisy Kodeksu Pracy informują o obowiązku zachowania jednomiesięcznego terminu na rozwiązanie umowy.
Jeżeli termin zostanie naruszony – rozwiązanie umowy będzie nieprawidłowe.

Kontakt