• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego została przedłużona do 11 kwietnia. Z tego rozwiązania można korzystać w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

Kto może korzystać? Z dodatkowego zasiłku mogą korzystać rodzice, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w wieku:
– do lat 8, jeżeli rodzice sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem,
– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uwaga!
Jeżeli drugi rodzic może sprawować opiekę nad dzieckiem to nie ma możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Skorzystanie z zasiłku obliguje do złożenia oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u pracodawcy lub zleceniodawcy.

Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS.

Warto podkreślić, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Kontakt