• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Dodatek solidarnościowy –ostatni dzień na złożenie wniosku

Dzisiaj mija termin składania wniosków do ZUS o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego. Warto zaznaczyć, że wprowadzony dodatek jest formą wsparcia dla osób, które przez epidemie COVID-19 straciły pracę.

Istotnie należy podkreślić, że pracodawcy otrzymali wiele instrumentów wsparcia wprowadzanych tarczą antykryzysową oraz tarczą finansową PFR. Celem wdrażanych zmian było utrzymanie miejsc pracy.

Wnioski o dodatek solidarnościowy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Warto zaznaczyć, że ze świadczenia mogą również skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane już w urzędzie pracy (zostaje zawieszona wypłata zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji).

Składany wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Kontakt