• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Dodatek funkcyjny – komu przysługuje?

Wynagrodzenie pracownicze to świadczenie, które składa się z podstawy oraz dodatków. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, którzy oprócz normalnych obowiązków sprawują także inne, dodatkowe – wymagające zaangażowania i dużej odpowiedzialności.

Ustawa Prawo Pracy wskazuje, że dodatek przysługuje w momencie, gdy pracownik ma zwiększony nakład pracy oraz odpowiedzialność zawodową w porównaniu do standardowych czynności, jakie wykonywane są w ramach umowy.

Dodatek funkcyjny nie może być porównywany do premii lub podwyżki, ponieważ zależy on od pełnionej funkcji. Pracownik nie może sobie na niego “zasłużyć” kilka razy w ciągu roku. Dodatek funkcyjny jest więc wynagrodzeniem pracownika za pełnioną w przedsiębiorstwie specyficzną funkcję.

Dodatek funkcyjny standardowo wypłacany jest dla pracowników sfery budżetowej. Otrzymują go między innymi pracownicy urzędów państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Kontakt