• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Dodatek funkcyjny – komu przysługuje?

Wynagrodzenie pracownicze to świadczenie, które składa się z podstawy oraz dodatków. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, którzy oprócz normalnych obowiązków sprawują także inne, dodatkowe – wymagające zaangażowania i dużej odpowiedzialności.

Ustawa Prawo Pracy wskazuje, że dodatek przysługuje w momencie, gdy pracownik ma zwiększony nakład pracy oraz odpowiedzialność zawodową w porównaniu do standardowych czynności, jakie wykonywane są w ramach umowy.

Dodatek funkcyjny nie może być porównywany do premii lub podwyżki, ponieważ zależy on od pełnionej funkcji. Pracownik nie może sobie na niego “zasłużyć” kilka razy w ciągu roku. Dodatek funkcyjny jest więc wynagrodzeniem pracownika za pełnioną w przedsiębiorstwie specyficzną funkcję.

Dodatek funkcyjny standardowo wypłacany jest dla pracowników sfery budżetowej. Otrzymują go między innymi pracownicy urzędów państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.