• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Definicja firm rodzinnych

Firma rodzinna jest podmiotem gospodarczym, który posiada zarejestrowaną formę prawną, spełniającym jednocześnie poniższe warunki:
– w firmie rodzinnej pracują co najmniej dwie osoby spokrewnione ze sobą,
– co najmniej jedna osoba z danej rodziny musi odgrywać istotną rolę w procesie zarządzania jednostką,
– członkowie rodziny mają w posiadaniu większą część kapitału danego przedsiębiorstwa,
– kluczowym źródłem utrzymania danej rodziny są dochody generowane przez przedsiębiorstwo,
– dana organizacja musi siebie postrzegać jako przedsiębiorstwo rodzinne.

Cechami wspólnymi firm rodzinnych są:
– działania podejmowane przez członków, są skierowane na inwestycje długoterminowe w celu zapewnienia zysków,
– dostosowywanie działań pod żądania klientów,
– prawidłowe relacje członków rodziny są gwarancją stabilnej pozycji na rynku, jak również są kluczem do sprawnej komunikacji,
– sukcesja mająca na celu utrzymanie ciągłości posiadania.

Spośród struktur właścicielskich możemy wymienić:
– firmę właścicielską kierowaną przez pierwsze pokolenie, a więc założyciela firmy,
– partnerstwo rodzinne, które polega na przekazywaniu udziałów w przedsiębiorstwie rodzinnym bliskim krewnym,
– konsorcjum rodzinne, które opiera się na podziale udziałów pomiędzy większą ilość członków rodziny o różnym stopniu spokrewnienia.

Kontakt