• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest składka zdrowotna?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność zobowiązani są do opłacania składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zatrudniania pracowników dodatkowo muszą odprowadzać składki zdrowotnej za każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Warto zaznaczyć, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności właściciel firmy podlega ubezpieczeniom społecznym:

  • emerytalne
  • rentowe
  • wypadkowe

oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Składka zdrowotna opłacana jest w celu przyznania ubezpieczonemu uprawnień do korzystania z opieki medycznej w ramach NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).

Płatnik zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego zgłoszenia w ZUS:

  • osobiście w urzędzie
  • za pośrednictwem strony internetowej

przekazując informacje dotyczące zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o podstawie wymiaru i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Jest ona miesięczna i niepodzielna.

 

Kontakt