• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest i kto powinien się zarejestrować w BDO?

Baza BDO  jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Rejestr BDO jest prowadzony przez marszałka województwa. Zasady prowadzenia zostały uregulowane w ustawie o odpadach. Zgodnie z ustawą rejestr gromadzi m.in. informacje o:

  • wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, 
  • rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach,
  • rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania,
  • wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami i z podziałem na poszczególne rodzaje podatków i produktów, 
  • przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Od 1 września 2019 r. wpisowi do rejestru BDO podlegają także przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy oferują w jednostce foliowe torby na zakupy, objęte opłatą recyklingową.

Kontakt