• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Czym jest fundacja rodzinna?

Czym jest fundacja rodzinna? Kto może przeprowadzić procedurę rejestracji fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona przez osoby, które chcą zarządzać posiadanym majątkiem oraz spełniać świadczenia na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów.

Rejestracja fundacji rodzinnej musi być poprzedzona spełnieniem nałożonych prawnie warunków:
– złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu;
– ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę albo statut;
– wniesienie przez fundatora mienia, przynajmniej w minimalnej kwocie 100 tys. zł;
– wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Warto podkreślić, że ustanowienie fundatora będzie mogło od 2022 roku zostać zrealizowane wyłącznie na mocy aktu notarialnego.

Osobą pełniącą rolę fundatora w fundacji rodzinnej może być osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Organy fundacji rodzinnej:
• zarząd, 
• rada protektorów,
• zgromadzenie beneficjentów.

Kontakt