• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Czy mogę “od tak” wziąć urlop na żądanie? – prawa pracownika względem stosunku pracy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Są to dni wolne, których pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w wyznaczonym terminie. O zamiarze skorzystania z urlopu pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Prawo do urlopu na żądanie ustanowione zostało przez Kodeks Pracy i stanowi obowiązek każdego pracodawcy. Istotny jest jednak fakt, że pracownik nie może skorzystać z urlopu na żądanie, jeżeli nie zgłosił tego faktu u pracodawcy.

Zachowanie w postaci zatajenia lub nieprzedstawienia zaistniałej sytuacji potraktowane może zostać jako naruszenie obowiązków pracowniczych, z których pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje. Pracodawca ma także prawo odmówić pracownikowi udzielenia wolnego, pod warunkiem, że wystąpiły szczególne okoliczności i obecność pracownika jest niezbędna. W większości jednak przypadków zgłoszenie urlopu na żądanie pracodawcy przed terminem, w jaki ma zostać zrealizowany wystarczy do uzyskania wakacji dla pracownika.

Kontakt