• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Co musisz wiedzieć o stażu pracy?

Staż pracy obejmuje okres całego zatrudnienia pracownika, od samych początków podjęcia legalnej i udokumentowanej pracy.
W Polsce do stażu pracy wlicza się cały okres zatrudnienia, nieistotne czy podczas tego wykonywał pracę, był na urlopie wychowawczym czy u lekarza. Nie jest także brany pod uwagę powód utraty poprzedniej pozycji.
Warto znać swój staż pracy, ponieważ dzięki tej ilości przepracowanych godzin jest się rozliczanym, jeżeli chodzi o przyznanie odpowiedniej liczby dni urlopu, dłuższego okresu wypowiedzenia, przejścia na emeryturę i wpływa na jej wysokość, pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej za przepracowany okres, a także do odprawy.
Do stażu pracy wlicza się także nauka, której się podjęliśmy na studiach czy jeszcze w szkole.
Okresy, które naliczane są do stażu pracy, podczas nauki to:

  1. Szkoła zawodowa- 3 lata
  2. Liceum ogólnokształcące- 4 lata
  3. Szkoła średnia zawodowa- 5 lat
  4. Szkoła policealna- 6 lat
  5. Szkoła wyższa- 8 lat

Jak widać, ukończenie szkoły wyższej, może sprawić, że już po dwóch latach jest się w stanie uzyskać prawo do maksymalnego 26- dniowego urlopu. Wszystkie okresy nauki nie ulegają sumowaniu. Także w wypadku, gdy uczeń jednocześnie studiował i pracował, musi wybrać, który czas wliczyć do stażu pracy.

Kontakt