• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Co jeśli pracodawca nie płaci za nadgodziny?

Zgodnie z art. 151(1) §1 Kodeksu Pracy każda nadgodzina powinna być wypłacana a wraz z nią odpowiednie dodatki – 50% wartości nadgodziny z tytułu nadgodzin dobowych oraz 100% wartości nadgodziny z tytułu nadgodzin przypadających na porę nocną, niedziele, święta czy z powodu przekroczenia normy średniotygodniowej.

Pracodawca nie musi wypłacać nadgodzin, jeżeli w zamian pracownik otrzymuje czas wolny.

Istotne w kwestii wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny jest prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy. Zdarza się, że pracodawcy fałszują ewidencje lub prowadzą ją w sposób nierzetelny i niedokładny. Sytuacja ta niestety nie pozwala na prawidłowe ustalenie pracy zatrudnionego. W takiej sytuacji pracownik powinien udowodnić nadliczbowy czas pracy.

Zaniżenie wynagrodzenia pracownika stanowi wykroczenie z art. 282 kodeksu pracy. Przepis informuje o tym, że jeśli pracodawca nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, to musi liczyć się z grzywną nawet do 30 tysięcy złotych.

Pracownik zobowiązany jest do dostarczenia dowodów w postaci np.:
– zeznań świadków
– dokumentacji
– listy obecności
– danych z monitoringu

 

Kto wystawia świadectwo pracy?

Kontakt