• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlopy rodzicielskie pracownika – rodzaje

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami natury formalnej, które nie są związane stricte z wykonywanym profilem działalności. Do takich zadań należą m.in. wszystkie sprawy księgowe oraz kadrowo-płacowe. Zatrudniając pracowników przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, iż osoby te oprócz obowiązków mają wiele praw np. prawo do urlopu. Rodzai urlopów jest wiele, a jedna z […]

Kodeks pracy zmiany 2022

W drugim kwartale 2022 roku mają zostać przyjęte i wprowadzone w życie nowe przepisy dotyczące kodeksu pracy. Kodeks pracy zmiany, czego powinni spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy? Pracownicy zyskają prawo do możliwości wnioskowania u pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia na bezpieczniejszą i gwarantującą przewidywalne warunki pracy po przepracowaniu m.in 6 miesięcy. Pracownicy otrzymają możliwość odbycia […]

Ocena ryzyka zawodowego

W każdym przedsiębiorstwie co najmniej raz powinna zostać wykonana ocena ryzyka zawodowego. Państwowa Inspekcja Pracy zachęca do przeprowadzania takiego wewnętrznego badania, gdyż dzięki zebranym informacjom można zapobiec wielu szkodliwym skutkom. Ryzyko zawodowe z definicji jest prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które powodują straty lub skutki dla zdrowia lub życia pracowników np. choroby […]

Ustawa o obronie Ojczyzny

Od 2022 roku w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa o obronie Ojczyzny. Ustawa ta mówi między innymi o działaniach, które podjąć można w związku z miejscem pracy. Nowe przepisy regulują procedurę między pracodawcą a pracownikiem związaną z obowiązkową służbą wojskową.  Obowiązkowa służba wojskowa jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela Polski, z tego właśnie powodu, aby rozwiązać wiele […]

Karta wypadku przy pracy

Od 2022 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące wypadku przy pracy, zawierające nowe wytyczne i definicję. Zmieniona została również karta wypadku przy pracy. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie o zewnętrznej przyczynie, które powoduje uraz lub śmierć pracownika. Zdarzenie to musiało nastąpić podczas wykonywanych czynności w pracy lub poleceń przełożonych. Zdarzenie uznawane jest za wypadek przy […]

Ochrona przedemerytalna

Ochrona przedemerytalna – kogo obowiązuje? Ile lat musi mieć pracownik, aby podlegał ochronie przedemerytalnej? Przepisy prawne (art. 39 Kodeksu pracy) określają, że ochrona przedemerytalna dotyczy pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Wiek emerytalny w Polsce: ➛ […]

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Zatrudniając pracowników oczekujemy, że swoje obowiązki będą wypełniali sumiennie i zgodnie z przeznaczonym na nie czasem. Jednak są sytuacje, w których podwładny może nie zgodzić się na wypełnienie jednego ze swoich obowiązków. Odmowa wykonania polecenia służbowego – kiedy można tego dokonać?  Kodeks pracy jasno reguluje obowiązki, jakie należą do pracownika. Powinien on przestrzegać regulaminu pracy, […]

Jak zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prawidłowego oraz terminowego rozliczania się Urzędem Skarbowym. Istotnie należy zaznaczyć, że istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. W jaki sposób? Dla wielu osób obowiązujące przepisy prawa podatkowego są skomplikowane i trudne do właściwej interpretacji. Warto zaznaczyć, że nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa może spowodować poważne konsekwencje: naliczenie odsetek podatkowych ustalenie dodatkowego zobowiązania […]

Urlop macierzyński w przypadku adopcji

Czym jest adopcja? To forma przyjęcia do rodziny osoby obcej (często w wieku dziecięcym). Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego oraz opiekuńczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy: – przysposobienie pełne rozwiązywalne – przysposobienie niepełne – przysposobienie pełne nierozwiązywalne Czy w przypadku adopcji przysługuje urlop macierzyński? Tak, przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego w […]

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy pozwala ustalić minimalną liczbę dni wolnych oraz dni pracy w danym okresie rozliczeniowym. Działy kadrowe zobowiążane są do kontrolowania, aby liczba przyjętnej normy czasu pracy nie została przekroczona. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy przecięty czas pracy to 8 godzin dziennie (biorąc pod uwagę pięciodniowy tydzień pracy [etat]). W tym przypadku standardowa norma […]

Kontakt