• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Ulga w PIT dla programistów

„Ulga dla młodych” to zwolnienie z podatku PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz posiadają przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnienie obowiązuje do kwoty 85 528zł (po przekroczeniu tego progu przychody zostają opodatkowane stawką 17% lub 32%). Posiadając tzw. „zerowy PIT” nie ma konieczności składania deklaracji […]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Prawo do rozwiązania umowy o pracę przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Istnieje kilka sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednym z nich jest tak zwane “porozumienie stron i może zostać dokonane z inicjatywy osoby zatrudnionej lub zatrudniającej. W przypadku takiego zakończenia współpracy, nie ma konieczności podawania powodu, a obydwie ze stron mają prawo do zaproponowania warunków, […]

Jakie koszty ponosi pracodawca w przypadku urlopu macierzyńskiego pracownika?

Z urlopu macierzyńskiego skorzystać mogą osoby pozostające w stosunku pracy, którym urodziło się dziecko lub, w określonych przypadkach, osobom które dziecko przysposobiły. Zgodnie z obowiązującym prawem urlop macierzyński przysługuje: matce ojcu (w ilości dni jakie nie zostały wykorzystane przez matkę) członkowi najbliższej rodziny (w przypadku, gdy matka dziecka nie może zajmować się dzieckiem) matce lub […]

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy

Warto zaznaczyć, że ustanie stosunku pracy nie sprawia, że pracodawca nie ma żadnych zobowiązań wobec danego pracownika. Po ustaniu stosunku pracy należy dopełnić kilku ważnych formalności, które wpływają zarówno na bezpieczeństwo firmy jak również pracownika. Istotne jest, że niezależnie od powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownik uprawniony jest do korzystania ze świadczeń wynikających z przepisów […]

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa to świadczenie, które dotyczy prawników, którzy przez swoje kwalifikacje nie są w stanie wykonywać pracy, a ulegli jakiemuś wypadkowi. Renta ta wypłacana jest ze środków ubezpieczenia rentowego lub ze środków ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku pierwszych środków, korzysta się z nich, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby lub wypadku, który zdarzył […]

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Do tego rodzaju sytuacji zaliczamy m.in.: staranie się o przyznanie kredytu – zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy ubieganie się o pożyczkę rządowe dofinansowanie do kursu ubieganie się o alimenty zakup towarów na raty Co powinno zawierać zaświadczenie o […]

Nieprawidłowa ewidencja czasu pracy – czy można narazić się na karę?

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej ewidencji czasu pracy pracowników, żeby w przypadku kontroli wszystkie dane odpowiadały rzeczywiście przepracowanym godzinom. Warto zaznaczyć, że za wykryte nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy pracodawca ponosi karę nałożoną przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wysokość kary uzależniona jest od stopnia naruszenia przepisów prawnych. Właściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy pozwala […]

Bonus dla zaszczepionych pracowników – czy to możliwe?

W celu zachęcenia pracowników do zaszczepienia się na COVID-19 coraz więcej pracodawców decyduje się na przyznanie bonusów finansowych oraz dni wolnych – czy to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że przyznawanie dodatkowego dnia wolnego dla osób, które zdecydują się na szczepienie przeciw COVID-19 nie narusza przepisów o równym traktowaniu pracowników. Mówi […]

Praca na urlopie rodzicielskim

Kobiety, które w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę urodziły dziecko, mają prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Czy jest możliwość podjęcia pracy w tym okresie? Na co warto zwrócić uwagę? Matka dziecka ma prawo do rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że ojciec dziecka podejmie się opieki nad dzieckiem. Warto zaznaczyć, […]

Elektroniczne akta osobowe

Do 2019 roku przedsiębiorcy mieli możliwość prowadzenia w swojej firmie akt osobowych w formie elektronicznej, nie zwalniało ich to jednak z obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie tradycyjnej. Większość z nich pozostawała więc na gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji tylko w wersji papierowej aby ograniczyć pracę. W 2019 roku obowiązek ten zniesiono, a co za tym idzie […]

Kontakt