• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Praca na urlopie rodzicielskim

Kobiety, które w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę urodziły dziecko, mają prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Czy jest możliwość podjęcia pracy w tym okresie? Na co warto zwrócić uwagę? Matka dziecka ma prawo do rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że ojciec dziecka podejmie się opieki nad dzieckiem. Warto zaznaczyć, […]

Elektroniczne akta osobowe

Do 2019 roku przedsiębiorcy mieli możliwość prowadzenia w swojej firmie akt osobowych w formie elektronicznej, nie zwalniało ich to jednak z obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie tradycyjnej. Większość z nich pozostawała więc na gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji tylko w wersji papierowej aby ograniczyć pracę. W 2019 roku obowiązek ten zniesiono, a co za tym idzie […]

Czy pracownik może zostać zwolniony za brak szczepienia na COVID-19?

Wciąż trwająca pandemia w Polsce budzi wiele wątpliwości wśród polskich pracodawców, przedsiębiorców. Często niepewność oraz strach wymuszają u nich decyzje związane z redukcją etatów w firmie. Coraz częściej mówi się, że tylko szczepienia umożliwią nam powrót do normalności. Czy pracownik może zostać zwolniony za brak szczepienia na COVID-19? Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa szczepienia na […]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego została przedłużona do 11 kwietnia. Z tego rozwiązania można korzystać w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego. Kto może korzystać? Z dodatkowego zasiłku mogą korzystać rodzice, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w wieku: – do lat 8, jeżeli rodzice sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, – […]

Zmiany z zgłoszeniach do ZUS od maja 2021 r.

Od maja obowiązkowo w zgłoszeniach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA należy wykazywać kod wykonywanego zawodu. To nowe rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 1) deklaracja ZUS ZUA – zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego 2) deklaracja ZUS ZZA – rejestracja podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego Zmiany zostają wprowadzone nowelizacją przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw […]

Zasady prowadzenia dokumentacji płacowej

Pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji związanej zarówno z przebiegiem zatrudnienia jak również dokumentacji płacowej. Co wchodzi w zakres dokumentacji płacowej? Dokumentacja płacowa składa m.in. z: – aktów decyzyjnych określających podstawowe zasady ustalania i obliczania należności obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy; – przepisów normujących problematykę wynagradzania; – interpretacje urzędowe; – orzecznictwa sądowe w […]

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym, z którego mogą skorzystać osoby zatrudnione na stanowisku w szczególnych warunkach lub wykonujące pracę o szczególnym charakterze. Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej może złożyć osoba, która: urodziła się po 31 grudnia 1948 r.;  pracowała w szczególnych warunkach lub świadczyła pracę o szczególnym charakterze przez okres obejmujący minimum 15 lat;  wykonywała […]

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy. Warto zaznaczyć, że fakt iż obowiązują obecnie e-zwolnienia lekarskie to nie zwalniają one pracowników z tego obowiązku. Pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może być […]

Zarobki netto a brutto

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 wynosi 2800 zł brutto. Jest najniższe możliwe wynagrodzenie jakie pracodawca może wypłacić pracownikowi. Czy jest to wartość, która ląduje w kieszeni pracownika? Niestety nie. Wynagrodzenie brutto to całkowity koszt jaki pracodawca ponosi za zatrudnienie pracownika wraz ze składkami ZUS. To przedsiębiorca odpowiedzialny jest za uregulowanie należności związanych z […]

Czym jest zakładowy plan kont?

Plan kont to zbiór, w którym zapisywane są wszystkie dane finansowe. Według niego można księgować wszystkie operacje finansowe. Jest to zdecydowanie niezbędne narzędzie, które daje nam najpotrzebniejsze informacje, aby poprawić zarządzanie swoją działalnością. Według ustawy o rachunkowości, każda firma powinna posiadać dokumentację, w której przyjęte są przez nią pewne zasady rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych. […]