• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Przechowywanie akt pracowniczych 2019

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt pracowników. Wynika to z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. Za niewłaściwe przechowywanie i prowadzenie akt grozi odpowiedzialność karna. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie […]

Lista płac – co powinna zawierać?

Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie wynagrodzeń dla pracowników. Zawiera informacje na temat wszystkich obowiązujących składek płaconych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Dokument ten może stanowić podstawę rozchodu kasowego. Nie jest to obowiązkowy dokument księgowy, jednak większość przedsiębiorców decyduje się na jego sporządzenie. W małych przedsiębiorstwach najczęściej prowadzona jest Karta Przychodu. Lista płac […]

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony bywa często wybierana przez pracodawców jako korzystne rozwiązanie. Jedną z jej zalet jest stosunkowo niewielki czas wypowiedzenia – dwa tygodnie, bez konieczności podania przyczyny. Charakterystyczną cechą tej umowy jest ograniczony czas, w którym obowiązuje. Już podczas jej zawierania określa się, jak długo trwać będzie stosunek pracy. Upłynięcie terminu zakończenia umowy oznacza […]

Kontakt