• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Outsourcing kadrowo-płacowy

Posiadanie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz nadzór nad rachunkowością, to jedne z głównych warunków prowadzenia odnoszącego sukcesy i działającego zgodnie z prawem przedsiębiorstwa. Zjawisko outsourcingu jest dość powszechną praktyką w coraz większej ilości firm, niezależnie od wielkości. Jeśli zajmowanie się sprawami związanymi z umowami, obliczaniem wynagrodzeń, rachunkami itp. zabiera Ci […]

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym. Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny […]

Jaka jest różnica między umową o pracę a umową cywilnoprawną?

Różnica między umową o pracę, a umową cywilnoprawną dotyczy m.in. charakteru świadczonej pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwiązania umowy czy składek ZUS. Umowa o pracę jest umową funkcjonującą na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do […]

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, których zasady regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu. Warunki podejmowanych działań zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy regulowane są zapisami w umowie. Strony umowy zlecenia: – osoby fizyczne – osoby prawne Warunkiem jest, aby posiadały zdolność do czynności prawnych. […]

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy jest umowa o pracę. Czynność ta polega na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli przez pracownika oraz pracodawcę – pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wyróżniamy: 1. Umowy bezterminowe – na czas nieokreślony 2. Umowy terminowe – na okres próbny, na czas […]

Przechowywanie akt pracowniczych 2019

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt pracowników. Wynika to z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. Za niewłaściwe przechowywanie i prowadzenie akt grozi odpowiedzialność karna. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie […]

Lista płac – co powinna zawierać?

Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie wynagrodzeń dla pracowników. Zawiera informacje na temat wszystkich obowiązujących składek płaconych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Dokument ten może stanowić podstawę rozchodu kasowego. Nie jest to obowiązkowy dokument księgowy, jednak większość przedsiębiorców decyduje się na jego sporządzenie. W małych przedsiębiorstwach najczęściej prowadzona jest Karta Przychodu. Lista płac […]

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony bywa często wybierana przez pracodawców jako korzystne rozwiązanie. Jedną z jej zalet jest stosunkowo niewielki czas wypowiedzenia – dwa tygodnie, bez konieczności podania przyczyny. Charakterystyczną cechą tej umowy jest ograniczony czas, w którym obowiązuje. Już podczas jej zawierania określa się, jak długo trwać będzie stosunek pracy. Upłynięcie terminu zakończenia umowy oznacza […]

Kontakt